Trollingtræf Bornholm 2005

Melsted Trollingcenter var endnu en gang rammen om årets store trollingkonkurrence i påsken på lakseøen Bornholm...

December, Januar og februar var gode måneder for laksefiskeriet Men så kom vinteren i Marts, og pludselig var laksene væk.
Optakten til konkurrencen var derfor temmelig skrøbelig. I længere tid havde laksene svømmet rundt alle andre steder end ved Bornholm. Lørdag den 19. marts, hvor konkurrencen startede, var vejret heller ikke optimalt, idet det fra morgenstunden blæste bravt fra øst. Ud på dagen kom en del både dog til havs, men blandingen af få laks og dårligt vejr bevirkede, at der kun blev bragt fire laks til indvejning.
Den største på 12,74 kilo blev fanget af Philip Teller.

Søndag
Så gik der hul på bylden. Vejret var fint med fladt vand og sol, og laksene havde åbenbart også fundet ud af, at det var omkring Bornholm, der skete mest. Der blev også loddet større stimer fødefisk, som nok har været hovedårsagen til, at laksene fandt interesse i området ved Bornholm. 
De fleste laks blev fanget på pladserne Fortovet/ Bækken  og stablen, men fra Tejnestenen kom der også nogle flotte fisk.

0375
Ib Andersen med en laks på 15,10, blev 2 min. senerre slået med 10 gram af Thomas mussil

Der blev indvejet 37 laks med den største på 15,2 kilo fanget af tyskeren Thomas Mussil. Næststørste vejede blot 100 gram mindre og blev fanget af Ib Andersen. Jo, der var spænding om dagens største laks, og det blev ikke mindre spændende af, at de to laks blev indvejet lige efter hinanden. Af de 37 laks vejede seks af fiskene over 10 kilo.

383
Legenden don olsen med en af sine flotte fisk

Mandag
Færre både på vandet, idet flere af de lokale måtte på arbejde. Vejret var igen fremragende med fladt vand og solskin, men bidende koldt.
Der blev fanget 33 laks med den største på 12,46 kilo til Manfred Barkholt - igen en tysker. Dagens “målere” var fire stk.

Tirsdag
Atter en flot solskinsdag, og de lokale der måtte passe deres arbejde Kunne godt ærge sig over at de ikke kunne fiske med.
Der blev indvejet 46 laks, hvoraf den største på 13,54 kilo blev fanget af Kenneth Petersen. Thomas Stoffer gjorde det også godt med tre laks på 12,7 - 11,4 og 5,5 kilo - i øvrigt fanget på blink.

Onsdag - dis
Onsdag bød på vejrskift. Solen forsvandt i disen, men der blev dog fanget pænt med laks. Der var kommet flere fødefisk i vandet, vandtemperaturen stig fra 1 til 2 Grader og man forventede,at nu gik der hul på bylden en af de nærmeste dage.

Onsdagens fangster blev på 37 laks, hvoraf den tyske trollingfisker, Frank Reese, stod for dagens største på 14,2 kilo. Fiskeriet foregik mest ud for Svaneke.

Torsdag - tåge!
Trollingfiskerens værste fjende slog til allerede fra morgenstunden, og tågen holdt sig tæt hele dagen. Enkelte både stod til havs, mens størsteparten blev i havn. Dagsfangsten var 27 laks og to havørreder med største laks på 16,28 kilo, der blev fanget af Thomas Stoffer. Han fiskede tæt sammen med Rene Andersen, hvis båd har radar. Der var flere, som fik en slem overraskelse derude i tågen. Via sin GPS kan man altid finde tilbage til havnen, men dette nyttige instrument fortæller ikke, når coastere eller fiskekuttere lige pludselig dukker op på skærende kurs. Når man fisker mutters alene er det stort set umuligt at holde ordentligt udkig til alle sider, aflæse instrumenterne og evt. fighte en laks på samme tid. Gudskelov slap alle levende i land.

Fredag - stadig tåget!
Mange trollingfiskere valgte fortsat at blive på land. Dem, der stak til havs, fangede 41 laks med den største på 16,42 kilo til Jack Madsen - en rigtig
flot fisk. På trods af vejret kunne man spore nogen optimisme. Vandets temperatur var nu steget til 2,5 grader, og der var store formationer af brislinger.

410
En glad Jack Madsen med sin største laks på 16,42 kilo,, en flot 1,- plads

407
Thomas Stoffer med med sin laks på 16,28 kilo, fanget d. 24/3, der indbragte ham en flot 2- plads

Flere af bådene fiskede ud for strækningen Gudhjem-Svaneke, hvor der “kun” er erhvervsfiskerbåde - de store coastere m.m. sejler derimod nord og syd herfor. To-tre sømil ude blev sigten lidt bedre, men alligevel var det for skipperne uden radar lidt af en nervepirrende oplevelse. I øvrigt var det primært østsiden af Bornholm, der blev udsat for tågebankerne.

Lørdag - tåge og kuling
Der var fra DMI lovet opfriskende vind om lørdagen, så fredag gik man og glædede sig til at få blæst al tågen ad h... til. Modsat alle prognoser fortsatte tågen imidlertid på trods af blæsten fra øst, og kun to både kom på vandet. Den ene båd var blot ude en time, men fik en enkelt laks. Den anden båd var noget større, men gennemførte heller ikke dagens fiskeri. Det blev dog også til en laks her. De to fisk, dagen ialt gav, vejede 5,54 og 5,04 kilo.

Søndag - sidste fiskedag og indvejning Vinden aftog til 10-12 sekundmeter, og tågen fortsatte frem til middag. Selv om alle der bor på Sannes Familiecamping, kun bor 100 meter fra vandet, havde de på dette tidspunkt ikke set det siden torsdag. Ingen tog påhavet denne dag, så der var ikke indvejning af fisk.
Til gengæld havde man god tid til at gøre den foregående uges fiskeri op.


Der blev indvejet 223 laks, som ialt vejede 1.569,59 kilo. Det giver en flot gennemsnitsvægt på 7,04 kilo. Af de indvejede laks vejede 43 af dem over 10 kilo, og af disse vejede fire over 15 kilo.

Den største laks vejede 16,42 kilo og gav fangeren JackMadsen 1.-præmien, en Lowrance GPS’er til 24.000 kr. 

Nr. 2 blev Thomas Stoffer med en laks på 16,28 kilo, hvilket indbragte ham et gavekort til Sport Dres på 6.000 kr.

Nr. 3 blev den tyske trollingfisker Thomas Mussil med en fisk på 15,20 kilo, som sikrede fangeren et gavekort på 4.000 kr.

Ugens båd var ligeledesfra Tyskland, nemlig Walter Fölschou, som i løbet af konkurrencen fangede 18 laks. Placeringen indbragte ham et gavekort til Sport Dres på 7.000 kr.

395
Walter Fölschou med en af sine i alt 18 laks.

Konkurrencens flotteste laks blev fanget af Thomas Stoffer. Den havde et kondital på 1,349 og blev ligeledes præmieret med en stor Coolerbox fra Sportdres.